pro-vedouci-pracovniky.jpg

Termíny na rok 2020:

Jedná se o uzavřený výcvik na objednávku.

Lektor tohoto výcviku:

kubicek.jpg

Popis výcviku:

První akreditovaný výcvikový program - vhodný i pro vedoucí pracovníky samosprávy

 

Akreditace číslo AK/VEPO-1/2015. Díky této akreditaci Ministerstva vnitra spadá tento výcvik mezi oficiálně uznatelné vzdělávání zaměstnanců samosprávy.

 

Komplexní výcvikový program vhodný i pro vedoucí pracovníky státní správy je koncipován jako sebezkušenostní výcvik, který je rozložen do 4 jednodenních setkání v rozmezí 2 měsíců.

 

Cílem programu je získání a rozvinutí kompetencí vedoucích pracovníků pro aktivní využívání již získaných znalostí a dovedností jak u sebe, tak u svých podřízených či celých týmů, kterých oposud nebyli schopni plně využívat.

Obsah výcviku:

Den 1. pomůže...

...s pochopením sebe samého, s převáděním informací a znalostí v konkrétní a okamžitě využitelné dovednosti a návyky, s odbouráváním předsudků a předpokladů, že něco nejde. Nástroji práce se sebou lze aktivovat sebepoznávací procesy i u druhých osob, které dogmaticky trvají na neužitečných postojích...

Den 2. pomůže...

... s navozením změny v chování a řízení tak , aby vedoucí pracovníci se svými podřízenými pracovali efektivně, aby u nich dokázali podněcovat aktivní zájem o odvádění kvalitní práce – vlastní zodpovědnost, angažovanost a sebe motivace. Těchto metod lze využívat nejen při interních jednání, ale i vůči veřejnosti...

Den 3. pomůže...

... s výcvikem vedoucích pracovníků, jak pracovat na zavádění změn jinými technikami, než jsou tradiční direktivní a represivní metody. Jak funguje koncept členství a jeho moc nad jednotlivými členy a jak jí využít pro tvorbu maximálně výkonných projektových týmů.

Den 4. pomůže...

... s ukotvením získaných znalostí a dovedností prostřednictvím jednodenního workshopu, na kterém si sami jako jeho účastníci určí oblasti, se kterými potřebujeme ještě pomoci, co si chceme procvičit tak, abychom dokázali vše aktivně ve své práci využívat. Na závěr si každý z nás sestaví svůj akční plán používání užitečných nástrojů a metod v praxi.

Pro koho je setkání vhodné?

Střední management společností.

Doplňující informace:

Maximální počet účastníků je 12.

V případě, že vám nevyhovuje práce ve skupině nebo námi nabízené termíny, připravíme Vám na míru šitý individuální kurz.

 

Cena výcviku: na objednávku