vycvik-prezentacnich-dovednosti-ve-vr-basic-course.jpg

Termín:

V případě individuálního výcviku se termíny domlouvají přímo s lektorem na objednávku.

Lektor tohoto výcviku:

braguca.jpg

Co se na výcviku naučím?

 • Naprosté základy předávání informací
 • Postup tvorby prezentace
 • Jak na neverbální projev
 • Základy práce s hlasem
 • Práce s PPTX
 • Upřímnou zpětnou vazbu na svou prezentaci

Popis výcviku:

Trénink basic je nejpoužívanější model pro osoby, které již v minulosti prošly školením na prezentační dovednosti, mají s prezentováním zkušenosti, a je třeba jejich dovednost posunout na vyšší úroveň. Výstupem je doporučení na zlepšení a videozáznam všech prezentací.OBSAH SETKÁNÍ:

 • Úvod – seznámení s průběhem
 • První nácvik ve VR – každý z účastníků si předem připraví a zašle lektorovi zpracovanou prezentaci v pdf na 5 minut a odprezentuje ji ve virtuálním prostředí. Ihned získá první zpětnou vazbu lektora. Lektor si na základě prezentací všech „nakalibruje“ jejich dovednosti a následně upraví vzdělávací modul (v době, kdy účastníci mají za s sebou výstup ve VR si zpracovávají reflexi)
 • Vzájemné vytěžení a zpětná vazba
 • Na základě zjištěných nedostatků výuka a workshop na zlepšení
 • Zapracování podnětů do původní prezentace a opětovný trénink ve VR – zpětná vazba lektora (v době, kdy účastníci mají za s sebou výstup ve VR si zpracovávají reflexi)
 • Vzájemné vytěžení a zpětná vazba
 • Příprava 10 minutové prezentace a nácvik ve VR za účasti ostatních členů týmu
 • Vytěžen a doporučení
Doplňující informace:

Délka výcviku je 8 hodin. Výcvik může probíhat v našich i Vašich prostorech.

 

 

Cena výcviku: na objednávku