typologie-pro-vedouci-pracovniky.jpg

Termín:

V případě individuálního výcviku se termíny domlouvají přímo s lektorem na objednávku.

Lektor tohoto výcviku:

kubicek.jpg

Co se na výcviku naučím?

 • Dokážete lépe zavádět změny
 • Budete umět podněcovat zájem, zodpovědnost a sebemotivaci v podřízených
 • Zvládnete tvořit maximálně výkonné projektové týmy
 • Porozumíte fungování konceptu členství
 • Vytvoříte si akční plán pro použití nových nástrojů a metodPopis výcviku:

Nároky na výkon jsou stále vyšší – být dobrým vedoucím pracovníkem je umění. Na workshopu Kompetenční akademie® PRAXE PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY seznámíme účastníky s technikami pro navození změny a řízení týmu za využití nástrojů získaných v modulu TYPOLOGIE. Vedoucí pracovníci získají schopnost podněcovat aktivní zájem, zodpovědnost, angažovanost a sebemotivaci u podřízených. Osvojených metod lze dále využít při interních jednáních, ale i vůči veřejnosti. Současně probereme, jak pracovat na zavádění změn dle jednotlivých typů, jak řešit konkrétní situace při vedení lidí a jak si připravit vhodné scénáře pro dosažení výsledků dle jednotlivých typů. Řekneme si, jakým způsobem funguje koncept členství a jeho moc nad jednotlivými členy. A povíme si také, jak využít tuto dovednost pro tvorbu a stmelení typologicky nesourodých avšak maximálně výkonných týmů. Pro ukotvení získaných dovedností si účastníci určí oblasti, se kterými potřebují ještě pomoci, aby dokázali vše aplikovat ve své práci. Na závěr si každý sestaví svůj akční plán pro použití nových nástrojů a metod v praxi. Tento rozšiřující odborný modul navazuje na úvodní setkání Kompetenční akademie® a workshop TYPOLOGIE. Dále je možné si zvolit i jeho praktickou nástavbu podle vaší odbornosti se zaměřením na vyjednávání nebo práci s týmem.OBSAH SETKÁNÍ:

 • Seznámení s technikami pro navození změny v chování a efektivní řízení týmu
 • Podnícení aktivního zájmu, zodpovědnosti a angažovanosti v podřízených
 • Zavádění změn za využití typologie - kdy být striktní a kdy spíše koučovat
 • Koncept členství a jeho moc nad jednotlivými členy
 • Tvorba maximálně výkonných projektových týmů
 • Sestavení akčního plánu pro použití získaných dovedností v praxiPRO KOHO JE SETKÁNÍ VHODNÉ?

Přínosné informace a praxi získají primárně vedoucí pracovníci.Doplňující informace:

Délka výcviku je 8 hodin. Výcvik může probíhat v našich i Vašich prostorech..

 

Cena výcviku: na objednávku