telefonovani-s-nlp.jpg

Termín:

V případě individuálního výcviku se termíny domlouvají přímo s lektorem na objednávku.

Lektor tohoto výcviku:

kubicek.jpg

Co se na výcviku naučím?

 • Uvědomění pracovní role v souladu s hodnotami firmy
 • Pochopení svého chování na základě osobnostní typologie
 • Dovednost budovat nadstandardní vztah se zákazníky
 • Schopnost zvládat obtížné situace
 • Vlastní akční plán vedoucí k měřitelným výsledkůmPopis výcviku:

Možná už jste si všimli, že nejenom obsah, ale i forma a kontext rozhoduje o úspěšnosti telefonátu. Zaujmout posluchače je potom výrazně jednodušší …

 

Telefonování patří stále mezi velmi efektivní způsoby komunikace… Jak si tedy osvojit dovednosti pro výbornou telefonickou komunikaci? To zjistí účastníci workshopu Kompetenční akademie® – TELEFONOVÁNÍ S NLP. Uvědomí si svou pracovní roli v souladu s vizí, strategií a hodnotami firmy. Budou pracovat na rozvoji osobnosti na základě osobnostní typologie i potřebném chování pro nadstandardní vztah se zákazníky. Seminář zahrnuje také zvládání obtížných situací. Cílem je posílení komunikačních dovedností účastníků tak, aby uměli přinést zákazníkům svou i firemní „přidanou hodnotu“, vytvářeli dlouhodobé vztahy a měřitelné výsledky. V průběhu workshopu využijeme systemického přístupu, zpětné vazby, prvků NLP, vlastního i skupinového uvědomění. Účastníci si odnesou akční plán s konkrétně navrženou aktivitou vedoucí k měřitelným výsledkům. Workshop navazuje na úvodní setkání Kompetenční akademie® a vědomosti si můžete dále rozšířit na následných, odborněji zaměřených setkáních.Obsah setkání:

 • Uvědomění pracovní role v souladu s hodnotami firmy, strategií a vizí
 • Práce na rozvoji osobnosti, pochopení svého chování na základě osobnostní typologie
 • Nadstandardní vztah se zákazníky
 • Verbální, paraverbální a neverbální komunikace se zpětnou vazbou
 • Zvládání obtížných situací – vyjádření obav, prezentace negativních informací, zvládání námitek
 • Práce na akčním plánu s konkrétní aktivitou pro posun k měřitelným výsledkůmPro koho je setkání vhodné?

Přínosné informace získají personální manažeři, obchodní zástupci, nákupčí, pracovníci call center, asistetky, vedoucí pracovníci, majitele firem i freelanceři.Doplňující informace:

Délka výcviku je 8 hodin. Výcvik může probíhat v našich i Vašich prostorech.

 

Cena výcviku: na objednávku