firemni-socialni-system-a-clenstvi.jpg

Termín:

V případě individuálního výcviku se termíny domlouvají přímo s lektorem na objednávku.

Lektor tohoto výcviku:

chromy.jpg

Co se na výcviku naučím?

  • Získáte dovednost práce s „členstvím“
  • Dokážete integrovat do týmu lidi, kteří nejsou nakloněni změnám
  • Dokážete efektivně pracovat s nastavením nových pravidel v týmu
  • Účastníci budou schopni strategicky řídit organizaci
  • Získají schopnost předávat informace skrz strukturu firmyPopis výcviku:

Sociální systém společnosti je živý organismus, který tvoří DNA firmy. Napojení týmu na vizi nebo zavádění změn proto není vždy lehkým úkolem. Na workshopu Kompetenční akademie® seznámíme účastníky s tím, jak využívat znalostí práce s tzv. „členstvím“ tj. zapojit firemní sociální systém do naplňování společného tématu (vize, strategie nebo projekt) . To umožní efektivně integrovat do strategického týmu i lidi, kteří nejsou změnám nakloněni nebo nemají dostatek zkušeností. Naučíte se pracovat s novou strukturou vstupů - organizujícími tématy a nastavením pravidel pro jakoukoliv skupinovou práci. Budete schopni strategicky řídit organizaci či projektový tým při plnění zadání a předávat informace skrz strukturu firmy. Současně dokážete ukázat smysl těchto zadání jednotlivým úrovním organizace. Tento workshop Kompetenční akademie® je navazujícím setkáním na předchozí workshopy. Ve vzdělávání můžete dále pokračovat na praktickém workshopu – STRATEGICKÉ NASTAVENÍ FIRMY.

Obsah setkání:

  • Napojení týmu na vizi a zavádění změn
  • Práce s „členstvím“
  • Nová struktura vstupů a nastavení pravidel pro skupinovou práci
  • Strategické řízení organizace
  • Předávání informací skrz strukturu firmy

 

Pro koho je setkání vhodné?

Přínosné informace získají řídící pracovníci, personální manažeři, vedoucí pracovníci i majitele firem.

Doplňující informace:

Délka výcviku je 8 hodin. Výcvik může probíhat v našich i Vašich prostorech.

 

Cena výcviku: na objednávku