zvladani-konfliktu.jpg

Termíny na rok 2020:

Jedná se o uzavřený výcvik na objednávku.

Lektor tohoto výcviku:

kubicek.jpg

Co se na výcviku naučím?

  • Zjistíte, co a proč s Vámi konflikt dělá
  • Naučíte se konflikt zvládat a předcházet mu
  • Dostanete sadu nástrojů pro práci s problémovým člověkem
  • Naučíte se v rámci konfliktů zastavit jeho emoční stupňování
  • Vyzkoušíte si metodu vymazávání emočního dopadu na Vás po konfliktuPopis výcviku:

Určitě už víte, že konflikt nevedete s druhou osobou, ale že se odehrává u vás v hlavě. Naučte se zvládnout situace, když vaše představa o tom co se má dít, naráží na „realitu“, která budí negativní emoce.

 

Každodenní práce přináší mnoho konfliktních situací. To, zda danou situaci dokážeme smysluplně využít nebo jí díky emocím pohřbíme, záleží pouze na nás. Základním pilířem školení Kompetenční akademie®   ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ je proto uvědomění si kde vzniká konflikt a jak jej úspěšně řešit pro dosažení společného užitku. Účastníci se seznámí s tím, jaký průběh má konflikt a jak vzniká a jak se nás v dané situaci ovládá naše nevědomí. Velice často si myslíme, že konfliktu je třeba se vždy vyhnout. To, jak a kdy konfliktů naopak využívat je nedílnou součástí tohoto setkání. Účastníci tedy projdou procesem, kdy si uvědomí, jak na ně konflikt působí, jak jej zvládají a proč a seznámí se s celou řadou konkrétních nástrojů pro zvládnutí konfliktů. Mezi ně patří sebereflexe u sebe i druhého, práce se smyslem, cirkulární dotazování, jazykové vzorce pro přesměrování pozornosti, překládání souvislostí a práce s problémovými pracovníky, kteří se nechtějí zapojit. Na závěr si účastníci odnesou další nástroje pro uvolnění stresu z konfliktních situací. Tento základní odborný modul navazuje na úvodní setkání Kompetenční akademie® OBSAH SETKÁNÍ:

  • Konflikt – kde a jak vzniká, proces
  • Ovlivnění konfliktu – manipulace našim nevědomím
  • Strategie využití konfliktů – základní typologie hádačů
  • Jak zvládám konflikt a proč
  • Nástroje pro zvládání či předcházení konfliktů


PRO KOHO JE SETKÁNÍ VHODNÉ?

Přínosné informace získají personální manažeři, vedoucí pracovníci (celá struktura od směnových mistrů po vedení), řadoví pracovníci THP, obchodní zástupci, nákupčí, asistentky, majitele firem i freelanceři.

Doplňující informace:

Maximální počet účastníků je 12.

V případě, že vám nevyhovuje práce ve skupině nebo námi nabízené termíny, připravíme Vám na míru šitý individuální kurz.

 

Cena výcviku: na objednávku

 Objednávkový formulář

Mám zájem o Kompetenční Akademii®

Reference od účastníků

Miroslav Vlasatý

Ředitel společnosti, COGEBI

Výcvik: Top Manažer

Překvapilo mě, čeho je možné dosáhnout aplikací znalostí získaných na seminářích. Jiný úhel pohledu, náhled a nadhled, praktické ukázky.

Ilona Zlámalíková

Privátní poradce, Oberbank

Výcvik: Telefonování s NLP

Skvělé školení spojené s praxí. I s negativní reakcí klienta se naučím nenechat odbýt a nakonec uzavřít obchod.

Mário Kováč

COO, AUDIT ADVICE s.r.o.

Výcvik: Typologie pro vedoucí pracovníky

Nové znalosti + možnost zapracovat na lepší komunikaci. Lektor - vtipný, inteligentní, plný znalostí, neuspávač.

Marie Bezdíčková

Privátní bankéř, Oberbank

Výcvik: Zákaznický servis

Zajímavé, neformální, lze použít kdykoli a kdekoli v životě, nejen v práci.

Jakub Iliner

Nákup, Wotan Forest

Výcvik: Typologie pro obchod a nákup

Naprosto profesionální přístup a velká zkušenost lektorů. Setkání se s VR byla PECKA!

Marie Rysová

Člen dozorčí rady, BELIS +

Výcvik: Top Manažer

Účastník je donucen měnit úhel pohledu, je vykopnut ze své komfortní zóny.

Ing. Kateřina Schwarzová

manažer pro nákup a prodej, Motor Jikov

Výcvik: Kompetenční Akademie® Top Manažer

Kateřina nejčastěji používá řízení myšlenek, analýzu problému – specifikaci a rozvržení úkolu. Velmi užitečné je pro ni i zkompetentňování = delegace práce. Účast by doporučila z důvodu jiného pohledu a řešení „neřešitelného“, odlišného pohledu na řešení problémů, jiné souvislosti a rozšíření pohledu na řešení různých situací. Kateřina také uvedla, že nejvíce byla překvapující práce se zónami, utřídění myšlenek, systematičnost, uvědomění si proč se určité věci dějí, využitelnost v praxi a rozhodně také kompetenční rozhovor.

Lucie Vostalová

Learning consultant, Albert Česká republika, s.r.o.

Výcvik: Magnetizující prezentace

Kolegové, kteří se zúčastnili nácviku prezentačních dovednostní za pomoci virtuální reality byli nadšení. Velice oceňovali individuální přístup a možnost zapracování zpětné vazby při druhém nácviku ve VR. Využití moderních technologií a reálnost prostředí v nich zanechala nezapomenutelný pocit.

Ing. Naděžda Boušková

Ředitelka pro personální řízení, DfK Group a.s.

Výcvik: Firemní projekt

Účastníci všech seminářů hodnotili pozitivně vysokou odbornou úroveň znalostí lektorů, především vtipný a zajímavý způsob prezentace, která zaručila pozornost všech účastníků během výcvikových dní. Nevšední metodou získali zajímavé znalosti a dovednosti, které využijí nejen v oblasti pracovní, ale i osobní. Spolupráci s Kompetenční akademií hodnotím velmi pozitivně a to zejména pro ojedinělí způsob předávání znalostí a zkušeností. Velmi oceňuji profesionální a individuální přístup ke všem účastníkům vzdělávání.

Miroslav Rys

jednatel, Energie AG Teplo Vimperk, s.r.o.

Výcvik: Kompetenční Akademie® Top Manažer

Rád bych tímto poděkoval za možnost účasti na Kompetenční Akademie® Top Manažer. Ve srovnání s jinými programy na rozvoj manažerských kompetencí, které jsem v rámci své profesní kariéry absolvoval, váš koncept akademie patří k vysokému nadprůměru na trhu. Orientací na člověka a jeho myšlení a chování je možné opravdu dosahovat změn jak v práci tak i v soukromém životě. Rovněž aktivní účast dalších vedoucích pracovníků a podnikatelů z nejrůznějších oborů byla pro mě velkou inspirací.Garantem tohoto programu a celé Kompetenční akademie® je: