typologie-pro-vedouci-pracovniky.jpg

Termíny na rok 2020:

Jedná se o uzavřený výcvik na objednávku.

Lektor tohoto výcviku:

kubicek.jpg

Co se na výcviku naučím?

 • Dokážete lépe zavádět změny
 • Budete umět podněcovat zájem, zodpovědnost a sebemotivaci v podřízených
 • Zvládnete tvořit maximálně výkonné projektové týmy
 • Porozumíte fungování konceptu členství
 • Vytvoříte si akční plán pro použití nových nástrojů a metodPopis výcviku:

Nároky na výkon jsou stále vyšší – být dobrým vedoucím pracovníkem je umění. Na workshopu Kompetenční akademie® PRAXE PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY seznámíme účastníky s technikami pro navození změny a řízení týmu za využití nástrojů získaných v modulu TYPOLOGIE.  Vedoucí pracovníci získají schopnost podněcovat aktivní zájem, zodpovědnost, angažovanost a sebemotivaci u podřízených. Osvojených metod lze dále využít při interních jednáních, ale i vůči veřejnosti. Současně probereme, jak pracovat na zavádění změn dle jednotlivých typů, jak řešit konkrétní situace při vedení lidí a jak si připravit vhodné scénáře pro dosažení výsledků dle jednotlivých typů. Řekneme si, jakým způsobem funguje koncept členství a jeho moc nad jednotlivými členy. A povíme si také, jak využít tuto dovednost pro tvorbu a stmelení typologicky nesourodých avšak maximálně výkonných týmů. Pro ukotvení získaných dovedností si účastníci určí oblasti, se kterými potřebují ještě pomoci, aby dokázali vše aplikovat ve své práci. Na závěr si každý sestaví svůj akční plán pro použití nových nástrojů a metod v praxi. Tento rozšiřující odborný modul navazuje na úvodní setkání Kompetenční akademie® a workshop TYPOLOGIE. Dále je možné si zvolit i jeho praktickou nástavbu podle vaší odbornosti se zaměřením na vyjednávání nebo práci s týmem.OBSAH SETKÁNÍ:

 • Seznámení s technikami pro navození změny v chování a efektivní řízení týmu
 • Podnícení aktivního zájmu, zodpovědnosti a angažovanosti v podřízených
 • Zavádění změn za využití typologie - kdy být striktní a kdy spíše koučovat
 • Koncept členství a jeho moc nad jednotlivými členy
 • Tvorba maximálně výkonných projektových týmů
 • Sestavení akčního plánu pro použití získaných dovedností v praxiPRO KOHO JE SETKÁNÍ VHODNÉ?

Přínosné informace a praxi získají primárně vedoucí pracovníci.Doplňující informace:

Maximální počet účastníků je 12.

V případě, že vám nevyhovuje práce ve skupině nebo námi nabízené termíny, připravíme Vám na míru šitý individuální kurz.

 

Cena výcviku: na objednávku

 

Objednávkový formulář

Mám zájem o Kompetenční Akademii®

Reference od účastníků

Miroslav Vlasatý

Ředitel společnosti, COGEBI

Výcvik: Top Manažer

Překvapilo mě, čeho je možné dosáhnout aplikací znalostí získaných na seminářích. Jiný úhel pohledu, náhled a nadhled, praktické ukázky.

Ilona Zlámalíková

Privátní poradce, Oberbank

Výcvik: Telefonování s NLP

Skvělé školení spojené s praxí. I s negativní reakcí klienta se naučím nenechat odbýt a nakonec uzavřít obchod.

Mário Kováč

COO, AUDIT ADVICE s.r.o.

Výcvik: Typologie pro vedoucí pracovníky

Nové znalosti + možnost zapracovat na lepší komunikaci. Lektor - vtipný, inteligentní, plný znalostí, neuspávač.

Marie Bezdíčková

Privátní bankéř, Oberbank

Výcvik: Zákaznický servis

Zajímavé, neformální, lze použít kdykoli a kdekoli v životě, nejen v práci.

Jakub Iliner

Nákup, Wotan Forest

Výcvik: Typologie pro obchod a nákup

Naprosto profesionální přístup a velká zkušenost lektorů. Setkání se s VR byla PECKA!

Marie Rysová

Člen dozorčí rady, BELIS +

Výcvik: Top Manažer

Účastník je donucen měnit úhel pohledu, je vykopnut ze své komfortní zóny.

Ing. Kateřina Schwarzová

manažer pro nákup a prodej, Motor Jikov

Výcvik: Kompetenční Akademie® Top Manažer

Kateřina nejčastěji používá řízení myšlenek, analýzu problému – specifikaci a rozvržení úkolu. Velmi užitečné je pro ni i zkompetentňování = delegace práce. Účast by doporučila z důvodu jiného pohledu a řešení „neřešitelného“, odlišného pohledu na řešení problémů, jiné souvislosti a rozšíření pohledu na řešení různých situací. Kateřina také uvedla, že nejvíce byla překvapující práce se zónami, utřídění myšlenek, systematičnost, uvědomění si proč se určité věci dějí, využitelnost v praxi a rozhodně také kompetenční rozhovor.

Lucie Vostalová

Learning consultant, Albert Česká republika, s.r.o.

Výcvik: Magnetizující prezentace

Kolegové, kteří se zúčastnili nácviku prezentačních dovednostní za pomoci virtuální reality byli nadšení. Velice oceňovali individuální přístup a možnost zapracování zpětné vazby při druhém nácviku ve VR. Využití moderních technologií a reálnost prostředí v nich zanechala nezapomenutelný pocit.

Ing. Naděžda Boušková

Ředitelka pro personální řízení, DfK Group a.s.

Výcvik: Firemní projekt

Účastníci všech seminářů hodnotili pozitivně vysokou odbornou úroveň znalostí lektorů, především vtipný a zajímavý způsob prezentace, která zaručila pozornost všech účastníků během výcvikových dní. Nevšední metodou získali zajímavé znalosti a dovednosti, které využijí nejen v oblasti pracovní, ale i osobní. Spolupráci s Kompetenční akademií hodnotím velmi pozitivně a to zejména pro ojedinělí způsob předávání znalostí a zkušeností. Velmi oceňuji profesionální a individuální přístup ke všem účastníkům vzdělávání.

Miroslav Rys

jednatel, Energie AG Teplo Vimperk, s.r.o.

Výcvik: Kompetenční Akademie® Top Manažer

Rád bych tímto poděkoval za možnost účasti na Kompetenční Akademie® Top Manažer. Ve srovnání s jinými programy na rozvoj manažerských kompetencí, které jsem v rámci své profesní kariéry absolvoval, váš koncept akademie patří k vysokému nadprůměru na trhu. Orientací na člověka a jeho myšlení a chování je možné opravdu dosahovat změn jak v práci tak i v soukromém životě. Rovněž aktivní účast dalších vedoucích pracovníků a podnikatelů z nejrůznějších oborů byla pro mě velkou inspirací.Garantem tohoto programu a celé Kompetenční akademie® je: