timemanagement-s-gtd.jpg

Termíny na rok 2020:

Jedná se o uzavřený výcvik na objednávku.

Lektor tohoto výcviku:

kubicek.jpg

Co se na výcviku naučím?

 • Komplexní poznatky o TIMEMANAGEMENTU ze dvou úhlů pohledu
 • Schopnost pracovat s úkoly podle metodiky GTD (Get Things Done)
 • Dovednost pracovat s klíčovými nástroji pro úsporu energie
 • Osvojíte si Eisenhowerův princip a pravidlo 2 minut
 • Získáte vlastní systém pro tvorbu a delegování dat včetně pravidla prvního kroku.

 

Popis výcviku:

Jistě už dnes víte, jak těžké je být otrokem času, když ho máte stále nedostatek a úkoly se vám kupí na stole. Naučte se správně plánovat, ať čas slouží vám …

 

Času není nikdy dost. Práce, povinnosti, úkoly, zařizování… Jak tedy k řízení času přistupovat? Na práci s časem se na workshopu Kompetenční akademie® TIMEMANAGEMENT s GTD podíváme ze dvou úhlů pohledu. Prvním úhlem bude klasická práce s časem a energií v závislosti na společenské roli. A druhým úhlem, na který se zaměříme, bude práce s úkoly podle metodiky GTD (Get Things Done), jejíž základem je myšlenka: „Zvládání úkolů a vysokých nároků lze pouze, když na to máme dostatek energie.“ V první části si tedy účastníci osvojí definici rolí, rozložení času a klíčové činnosti, kterými role naplňujeme. Součástí výcviku bude náhled do týdenního energetického stavu každého z účastníků. Pracovat budeme i s klíčovými nástroji pro úsporu energie. Ve druhé části si každý nadefinuje časové bloky, díky kterým dokáže zvládat dlouhodobé úkoly. K třídění úkolů lze využít např. Eisenhowerův princip nebo pravidlo 2 minut. A ve finále si účastníci vytvoří systém pro sběr, třídění a delegování dat a zavedou si pravidlo prvního kroku. Workshop navazuje na úvodní setkání Kompetenční akademie® a vědomosti si můžete dále rozšířit na následných, odborněji zaměřených setkáních.

Obsah setkání:

 • Řízení času – přirozenost nebo umělý systém
 • Definice rolí a činností pro jejich naplnění v závislosti na času a energii
 • Tvorba návyků a změna zlozvyků
 • Práce s časovými bloky
 • Seznámení s Eisenhowerovým principem a pravidlem 2 minut
 • Praktické cvičení – sběr a třídění dat, pravidlo prvního krokuPro koho je setkání vhodné?

Přínosné informace získají personální manažeři, obchodní zástupce, administrativní pracovníky, vedoucí pracovníci, projektoví manažeři, konstruktéři, majitelé firem i freelanceři.Doplňující informace:

Maximální počet účastníků je 12.

V případě, že vám nevyhovuje práce ve skupině nebo námi nabízené termíny, připravíme Vám na míru šitý individuální kurz.

 

Cena výcviku: na objednávku

 

Objednávkový formulář

Mám zájem o Kompetenční Akademii®

Reference od účastníků

Miroslav Vlasatý

Ředitel společnosti, COGEBI

Výcvik: Top Manažer

Překvapilo mě, čeho je možné dosáhnout aplikací znalostí získaných na seminářích. Jiný úhel pohledu, náhled a nadhled, praktické ukázky.

Ilona Zlámalíková

Privátní poradce, Oberbank

Výcvik: Telefonování s NLP

Skvělé školení spojené s praxí. I s negativní reakcí klienta se naučím nenechat odbýt a nakonec uzavřít obchod.

Mário Kováč

COO, AUDIT ADVICE s.r.o.

Výcvik: Typologie pro vedoucí pracovníky

Nové znalosti + možnost zapracovat na lepší komunikaci. Lektor - vtipný, inteligentní, plný znalostí, neuspávač.

Marie Bezdíčková

Privátní bankéř, Oberbank

Výcvik: Zákaznický servis

Zajímavé, neformální, lze použít kdykoli a kdekoli v životě, nejen v práci.

Jakub Iliner

Nákup, Wotan Forest

Výcvik: Typologie pro obchod a nákup

Naprosto profesionální přístup a velká zkušenost lektorů. Setkání se s VR byla PECKA!

Marie Rysová

Člen dozorčí rady, BELIS +

Výcvik: Top Manažer

Účastník je donucen měnit úhel pohledu, je vykopnut ze své komfortní zóny.

Ing. Kateřina Schwarzová

manažer pro nákup a prodej, Motor Jikov

Výcvik: Kompetenční Akademie® Top Manažer

Kateřina nejčastěji používá řízení myšlenek, analýzu problému – specifikaci a rozvržení úkolu. Velmi užitečné je pro ni i zkompetentňování = delegace práce. Účast by doporučila z důvodu jiného pohledu a řešení „neřešitelného“, odlišného pohledu na řešení problémů, jiné souvislosti a rozšíření pohledu na řešení různých situací. Kateřina také uvedla, že nejvíce byla překvapující práce se zónami, utřídění myšlenek, systematičnost, uvědomění si proč se určité věci dějí, využitelnost v praxi a rozhodně také kompetenční rozhovor.

Lucie Vostalová

Learning consultant, Albert Česká republika, s.r.o.

Výcvik: Magnetizující prezentace

Kolegové, kteří se zúčastnili nácviku prezentačních dovednostní za pomoci virtuální reality byli nadšení. Velice oceňovali individuální přístup a možnost zapracování zpětné vazby při druhém nácviku ve VR. Využití moderních technologií a reálnost prostředí v nich zanechala nezapomenutelný pocit.

Ing. Naděžda Boušková

Ředitelka pro personální řízení, DfK Group a.s.

Výcvik: Firemní projekt

Účastníci všech seminářů hodnotili pozitivně vysokou odbornou úroveň znalostí lektorů, především vtipný a zajímavý způsob prezentace, která zaručila pozornost všech účastníků během výcvikových dní. Nevšední metodou získali zajímavé znalosti a dovednosti, které využijí nejen v oblasti pracovní, ale i osobní. Spolupráci s Kompetenční akademií hodnotím velmi pozitivně a to zejména pro ojedinělí způsob předávání znalostí a zkušeností. Velmi oceňuji profesionální a individuální přístup ke všem účastníkům vzdělávání.

Miroslav Rys

jednatel, Energie AG Teplo Vimperk, s.r.o.

Výcvik: Kompetenční Akademie® Top Manažer

Rád bych tímto poděkoval za možnost účasti na Kompetenční Akademie® Top Manažer. Ve srovnání s jinými programy na rozvoj manažerských kompetencí, které jsem v rámci své profesní kariéry absolvoval, váš koncept akademie patří k vysokému nadprůměru na trhu. Orientací na člověka a jeho myšlení a chování je možné opravdu dosahovat změn jak v práci tak i v soukromém životě. Rovněž aktivní účast dalších vedoucích pracovníků a podnikatelů z nejrůznějších oborů byla pro mě velkou inspirací.Garantem tohoto programu a celé Kompetenční akademie® je: