profesionalni-kouc.jpg

HM COACHING PROFESIONÁLNÍ KOUČ

 

Termíny na rok 2020:

Jedná se o uzavřený výcvik na objednávku.

Lektoři tohoto výcviku:

kubicek.jpgchromy.jpg

Co se na výcviku naučím?

 • Získají dovednost individuálního systemického koučování - sebezkušenost!
 • Ovládnou práci s týmem za pomoci systemické práce a nástrojů NLP
 • Získají dovednost pracovat se sociálním systémem – týmem
 • Osobní zkušenost prožívání ve virtuální realitě
 • Dokážou pracovat s tzv. strukturální intervencí
 • Získají znalosti v oblasti systemických teorií


Popis výcviku:

Dokonale ovládat práci s týmem i jednotlivci jistě toužíte, ať jste obchodní manažer, vedoucí pracovník, či majitel společnosti. Výcvik  Kompetenční akademie® - PROFESIONÁLNÍ KOUČ je proto vytvořen jako výcvik profesionálního kouče zahrnující dostatečnou teoretickou znalost i reálnou praxi pod supervizí pro ovládnutí práce s jednotlivcem. Program upevňuje dovednosti účastníka v individuálním systemickém koučování rozšířené o nástroje z NLP koučování a rozvíjí kouče i v základech práce se sociálním systémem – týmem. Absolventi získají znalosti v oblasti systemických teorií, zejména s důrazem na praktickou aplikaci Luhmannovy teorie sociálních systémů, konceptu členství Kurta Ludewiga a poznatků práce profesora Phillipa Zimbarda. Součástí programu je i práce s tzv. strukturální intervencí, nejmocnějším nástrojem práce s jednotlivcem i se sociálními systémy vůbec – tuto schopnost mohou účastníci programu začít uplatňovat ve své praxi např. při zacházení lidmi se syndromem vyhoření, s většími sociálními systémy, při vedení širších týmů, řízení firem i při práci s cílovými skupinami a širokou veřejností. Jako v jediném výcviku na trhu si účastníci vyzkouší práci s prožíváním ve VIRTUÁLNÍ REALITĚ. Tento výcvik navazuje na předchozí setkání a současně je vrcholovým výcvikem celé Kompetenční akademie®.


Obsah setkání:

 • Práce se skupinou osob pro vznik synergických efektů
 • Práce se sebou v interakci se skupinou lidí
 • Vytváření a práce s kontexty
 • Zacházení se sociálními systémy
 • Práce s myšlenkovými paradigmaty
 • Uplatnění systémového a strategického přístupu mezi členy skupinyPro koho je setkání vhodné?

Přínosné informace získají personální manažeři, profesionální koučové, interní lektoři, obchodní manažeři, vedoucí pracovníci i majitele firem.

Doplňující informace:

Maximální počet účastníků je 12.

V případě, že vám nevyhovuje práce ve skupině nebo námi nabízené termíny, připravíme Vám na míru šitý individuální kurz.

 

Cena výcviku: na objednávku

 

Objednávkový formulář

Mám zájem o Kompetenční Akademii®

Reference od účastníků

Miroslav Vlasatý

Ředitel společnosti, COGEBI

Výcvik: Top Manažer

Překvapilo mě, čeho je možné dosáhnout aplikací znalostí získaných na seminářích. Jiný úhel pohledu, náhled a nadhled, praktické ukázky.

Ilona Zlámalíková

Privátní poradce, Oberbank

Výcvik: Telefonování s NLP

Skvělé školení spojené s praxí. I s negativní reakcí klienta se naučím nenechat odbýt a nakonec uzavřít obchod.

Mário Kováč

COO, AUDIT ADVICE s.r.o.

Výcvik: Typologie pro vedoucí pracovníky

Nové znalosti + možnost zapracovat na lepší komunikaci. Lektor - vtipný, inteligentní, plný znalostí, neuspávač.

Marie Bezdíčková

Privátní bankéř, Oberbank

Výcvik: Zákaznický servis

Zajímavé, neformální, lze použít kdykoli a kdekoli v životě, nejen v práci.

Jakub Iliner

Nákup, Wotan Forest

Výcvik: Typologie pro obchod a nákup

Naprosto profesionální přístup a velká zkušenost lektorů. Setkání se s VR byla PECKA!

Marie Rysová

Člen dozorčí rady, BELIS +

Výcvik: Top Manažer

Účastník je donucen měnit úhel pohledu, je vykopnut ze své komfortní zóny.

Ing. Kateřina Schwarzová

manažer pro nákup a prodej, Motor Jikov

Výcvik: Kompetenční Akademie® Top Manažer

Kateřina nejčastěji používá řízení myšlenek, analýzu problému – specifikaci a rozvržení úkolu. Velmi užitečné je pro ni i zkompetentňování = delegace práce. Účast by doporučila z důvodu jiného pohledu a řešení „neřešitelného“, odlišného pohledu na řešení problémů, jiné souvislosti a rozšíření pohledu na řešení různých situací. Kateřina také uvedla, že nejvíce byla překvapující práce se zónami, utřídění myšlenek, systematičnost, uvědomění si proč se určité věci dějí, využitelnost v praxi a rozhodně také kompetenční rozhovor.

Lucie Vostalová

Learning consultant, Albert Česká republika, s.r.o.

Výcvik: Magnetizující prezentace

Kolegové, kteří se zúčastnili nácviku prezentačních dovednostní za pomoci virtuální reality byli nadšení. Velice oceňovali individuální přístup a možnost zapracování zpětné vazby při druhém nácviku ve VR. Využití moderních technologií a reálnost prostředí v nich zanechala nezapomenutelný pocit.

Ing. Naděžda Boušková

Ředitelka pro personální řízení, DfK Group a.s.

Výcvik: Firemní projekt

Účastníci všech seminářů hodnotili pozitivně vysokou odbornou úroveň znalostí lektorů, především vtipný a zajímavý způsob prezentace, která zaručila pozornost všech účastníků během výcvikových dní. Nevšední metodou získali zajímavé znalosti a dovednosti, které využijí nejen v oblasti pracovní, ale i osobní. Spolupráci s Kompetenční akademií hodnotím velmi pozitivně a to zejména pro ojedinělí způsob předávání znalostí a zkušeností. Velmi oceňuji profesionální a individuální přístup ke všem účastníkům vzdělávání.

Miroslav Rys

jednatel, Energie AG Teplo Vimperk, s.r.o.

Výcvik: Kompetenční Akademie® Top Manažer

Rád bych tímto poděkoval za možnost účasti na Kompetenční Akademie® Top Manažer. Ve srovnání s jinými programy na rozvoj manažerských kompetencí, které jsem v rámci své profesní kariéry absolvoval, váš koncept akademie patří k vysokému nadprůměru na trhu. Orientací na člověka a jeho myšlení a chování je možné opravdu dosahovat změn jak v práci tak i v soukromém životě. Rovněž aktivní účast dalších vedoucích pracovníků a podnikatelů z nejrůznějších oborů byla pro mě velkou inspirací.Garantem tohoto programu a celé Kompetenční akademie® je: