leadership.jpg

Termíny na rok 2020:

Jedná se o uzavřený výcvik na objednávku.

Lektor tohoto výcviku:

kubicek.jpg

Co se na výcviku naučím?

 • Pochopíte rozdíl mezi leaderem a běžným vedoucím pracovníkem
 • Naučíte se pracovat s předsudky, využívat reflexi a sebereflexi
 • Získáte schopnost adekvátně pracovat s výkonem a lidským potenciálem
 • Zjistíte, co jak být neformální autoritou a v čem vám to může pomoci
 • Osvojíte si koučovací otázky a schopnost je využít v praxi
 • Otestujete se, jak dobře zvládnete motivovat své podřízené


Popis výcviku:

Určitě znáte ten pocit, že být manažerem a řídit lidi je prostě nedostačující. Naučte se lidi vést a překážky a limity, které teď u vážných situací pociťujete, začnou mizet jedna po druhé …

 

Být respektovaným leaderem je snem každého manažera i podnikatele. Co to ale znamená „být leaderem“? Někdo má vlastnosti vůdce od přírody, někdo si je musí teprve osvojit. Jeden ze zásadních nástrojů leadera je ovšem jeho vlastní osobnost, kterou je třeba neustále zlepšovat. Cílem workshopu Kompetenční akademie® – LEADERSHIP je definovat základní potřebné vlastnosti a předat účastníkům důležité dovednosti. Mezi ně patří schopnost pracovat adekvátně s výkonem a lidským potenciálem, uplatnění sebereflexe, práce s otevřenými otázkami a budování neformální autority. Během celého setkání se prolínají teoretické a praktické části tak, aby si každý účastník odnesl poznatky aplikovatelné v jeho pracovním prostředí. Pro dobrého vůdce je klíčem umět správně motivovat své následovníky (podřízené). Součástí tohoto setkání je i test, který Vám napoví, jak jste v této disciplíně na tom právě Vy. Tento základní odborný modul navazuje na úvodní setkání Kompetenční akademie® a dále si můžete zvolit i další dovednosti rozšiřující nástavbu podle Vaší odbornosti se zaměřením na vyjednávání (Typologie) nebo práci s týmem či jednotlivcem (Koučování I a II).

OBSAH SETKÁNÍ:

 • Smysl leadershipu – vedení, smysl a jeho využívání
 • Vlastnosti leadera – kalibrace účastníků
 • Zaměření na výkon a lidi
 • Práce s předsudky – reflexe a sebereflexe
 • Test motivace – jak dobře umíte motivovat své podřízené
 • Zkompetentnění – základní vhled do koučovacích otázek
 • Práce s problémovým pracovníkem


PRO KOHO JE SETKÁNÍ VHODNÉ?

Přínosné informace získají personální manažeři, vedoucí pracovníci na všech úrovních řízení (od směnových mistrů po vedení), majitele firem i freelanceři.

Doplňující informace:

Maximální počet účastníků je 12.

V případě, že vám nevyhovuje práce ve skupině nebo námi nabízené termíny, připravíme Vám na míru šitý individuální kurz.

 

Cena výcviku: na objednávku

 

Objednávkový formulář

Mám zájem o Kompetenční Akademii®

Reference od účastníků

Miroslav Vlasatý

Ředitel společnosti, COGEBI

Výcvik: Top Manažer

Překvapilo mě, čeho je možné dosáhnout aplikací znalostí získaných na seminářích. Jiný úhel pohledu, náhled a nadhled, praktické ukázky.

Ilona Zlámalíková

Privátní poradce, Oberbank

Výcvik: Telefonování s NLP

Skvělé školení spojené s praxí. I s negativní reakcí klienta se naučím nenechat odbýt a nakonec uzavřít obchod.

Mário Kováč

COO, AUDIT ADVICE s.r.o.

Výcvik: Typologie pro vedoucí pracovníky

Nové znalosti + možnost zapracovat na lepší komunikaci. Lektor - vtipný, inteligentní, plný znalostí, neuspávač.

Marie Bezdíčková

Privátní bankéř, Oberbank

Výcvik: Zákaznický servis

Zajímavé, neformální, lze použít kdykoli a kdekoli v životě, nejen v práci.

Jakub Iliner

Nákup, Wotan Forest

Výcvik: Typologie pro obchod a nákup

Naprosto profesionální přístup a velká zkušenost lektorů. Setkání se s VR byla PECKA!

Marie Rysová

Člen dozorčí rady, BELIS +

Výcvik: Top Manažer

Účastník je donucen měnit úhel pohledu, je vykopnut ze své komfortní zóny.

Ing. Kateřina Schwarzová

manažer pro nákup a prodej, Motor Jikov

Výcvik: Kompetenční Akademie® Top Manažer

Kateřina nejčastěji používá řízení myšlenek, analýzu problému – specifikaci a rozvržení úkolu. Velmi užitečné je pro ni i zkompetentňování = delegace práce. Účast by doporučila z důvodu jiného pohledu a řešení „neřešitelného“, odlišného pohledu na řešení problémů, jiné souvislosti a rozšíření pohledu na řešení různých situací. Kateřina také uvedla, že nejvíce byla překvapující práce se zónami, utřídění myšlenek, systematičnost, uvědomění si proč se určité věci dějí, využitelnost v praxi a rozhodně také kompetenční rozhovor.

Lucie Vostalová

Learning consultant, Albert Česká republika, s.r.o.

Výcvik: Magnetizující prezentace

Kolegové, kteří se zúčastnili nácviku prezentačních dovednostní za pomoci virtuální reality byli nadšení. Velice oceňovali individuální přístup a možnost zapracování zpětné vazby při druhém nácviku ve VR. Využití moderních technologií a reálnost prostředí v nich zanechala nezapomenutelný pocit.

Ing. Naděžda Boušková

Ředitelka pro personální řízení, DfK Group a.s.

Výcvik: Firemní projekt

Účastníci všech seminářů hodnotili pozitivně vysokou odbornou úroveň znalostí lektorů, především vtipný a zajímavý způsob prezentace, která zaručila pozornost všech účastníků během výcvikových dní. Nevšední metodou získali zajímavé znalosti a dovednosti, které využijí nejen v oblasti pracovní, ale i osobní. Spolupráci s Kompetenční akademií hodnotím velmi pozitivně a to zejména pro ojedinělí způsob předávání znalostí a zkušeností. Velmi oceňuji profesionální a individuální přístup ke všem účastníkům vzdělávání.

Miroslav Rys

jednatel, Energie AG Teplo Vimperk, s.r.o.

Výcvik: Kompetenční Akademie® Top Manažer

Rád bych tímto poděkoval za možnost účasti na Kompetenční Akademie® Top Manažer. Ve srovnání s jinými programy na rozvoj manažerských kompetencí, které jsem v rámci své profesní kariéry absolvoval, váš koncept akademie patří k vysokému nadprůměru na trhu. Orientací na člověka a jeho myšlení a chování je možné opravdu dosahovat změn jak v práci tak i v soukromém životě. Rovněž aktivní účast dalších vedoucích pracovníků a podnikatelů z nejrůznějších oborů byla pro mě velkou inspirací.Garantem tohoto programu a celé Kompetenční akademie® je: