icr-r-klastr.jpg

Termíny:

Termíny pro individuální výcvik se domlouvají přímo s lektorem.

Lektor tohoto výcviku:

chromy.jpg

Popis výcviku:

Definice Klastru dle OECD říká, že se jedná o sítě vzájemně závislých firem či institucí, produkujících vzájemně znalosti, propojených do výrobního řetězce vytvářejícího přidanou hodnotu.

 

V případě ICR® Klastru je tomu stejně, jen se nejedná o mezifiremní propojení, ale na maximum užitečně vyladěné vnitřní nastavení komunikací či work-flow, které zajistí měřitelné navýšení přidané hodnoty (efektivity) organizace.

 

ICR® (Incentive-Compatible Regulation® - Podnětově kompatibilní opatření) označuje příslušnost celého konceptu k vědním základům systemického přístupu, NLP, Nashovy teorie her a rovnováhy (udělena Nobelova cena)...

 

Unikátní transformační platforma pro klíčové osoby exekutivně řídící jim svěřenou část společnosti či týmy lidí (TOP management, projektový tým, obchodní tým...)

 

Skupina minimálně 4 a maximálně 6 účastníků se setkává na základě pro ni se zadavatelem vyjednaného společného silného tématu - zadání. Na hledání každý svého řešení pracují společně, ale přesto individuálně 20 hodin ve 2 dnech za pomoci našeho ICR® Specialisty a případně jeho až 2 kolegů v reflektujícím týmu, kteří zajistí, že účastníci zapojí pro hledání řešení všechny své jak vědomé, tak nevědomé zdroje (znalosti, zkušenosti, dovednosti, nápady...), které propojí do vzájemných synergií vycházejících z reálné praxe účastníků a odborných podnětů ICR® Specialisty, který s nimi vstupuje do procesu ve chvíli, kdy je to pro dosažení nejvyšší efektivity výsledku užitečné. Díky tomu jsou tvořena řešení spojením souvislostí, ke kterým by se individuálně jednotlivci nikdy nedostali, neboť jim nikdy jejich vědomí (předsudky, přesvědčení, postoje, paradigmata...) neumožnilo v takovýchto souvislostech přemýšlet. Všechna témata jsou řešena paralelně, nikoliv sekvenčně, což je postup, který běžnými prostředky účastníci programu nejsou schopni realizovat.

 

Výsledkem je pro každého dle jeho nejlepších možností vniklý plán - seznam konkrétních závazných činností, jeho změn chování a jednání,  změn fungování jemu svěřené části firmy, kterými garantuje dosažení chtěného řešení, a tím přispění k naplnění společného tématu.

 

V průběhu dvoudenního setkání i následné individuální konzultace jsou využívány metody systemického přístupu, skupinového a individuálního koučování, NLP a ericksonské komunikační hypnózy, Solution focused® modelu, expertních podnětů a příkladů ICR® Specialistů... Navíc každý z ICR® Specialistů má mimo hlubokých odborných znalostí a dovedností práce se sociálními systémy za sebou dlouholetou praxi ve vedení českých či nadnárodních společností a také z vlastního podnikání.

V případě, že pracuje několik skupin paralelně, je nezbytné na společné minimálně půldenní platformě jednotlivé osobní plány propojit.


Cena: na objednávku

 

Objednávkový formulář

Mám zájem o Kompetenční Akademii®

Reference od účastníků

Miroslav Vlasatý

Ředitel společnosti, COGEBI

Výcvik: Top Manažer

Překvapilo mě, čeho je možné dosáhnout aplikací znalostí získaných na seminářích. Jiný úhel pohledu, náhled a nadhled, praktické ukázky.

Ilona Zlámalíková

Privátní poradce, Oberbank

Výcvik: Telefonování s NLP

Skvělé školení spojené s praxí. I s negativní reakcí klienta se naučím nenechat odbýt a nakonec uzavřít obchod.

Mário Kováč

COO, AUDIT ADVICE s.r.o.

Výcvik: Typologie pro vedoucí pracovníky

Nové znalosti + možnost zapracovat na lepší komunikaci. Lektor - vtipný, inteligentní, plný znalostí, neuspávač.

Marie Bezdíčková

Privátní bankéř, Oberbank

Výcvik: Zákaznický servis

Zajímavé, neformální, lze použít kdykoli a kdekoli v životě, nejen v práci.

Jakub Iliner

Nákup, Wotan Forest

Výcvik: Typologie pro obchod a nákup

Naprosto profesionální přístup a velká zkušenost lektorů. Setkání se s VR byla PECKA!

Marie Rysová

Člen dozorčí rady, BELIS +

Výcvik: Top Manažer

Účastník je donucen měnit úhel pohledu, je vykopnut ze své komfortní zóny.

Ing. Kateřina Schwarzová

manažer pro nákup a prodej, Motor Jikov

Výcvik: Kompetenční Akademie® Top Manažer

Kateřina nejčastěji používá řízení myšlenek, analýzu problému – specifikaci a rozvržení úkolu. Velmi užitečné je pro ni i zkompetentňování = delegace práce. Účast by doporučila z důvodu jiného pohledu a řešení „neřešitelného“, odlišného pohledu na řešení problémů, jiné souvislosti a rozšíření pohledu na řešení různých situací. Kateřina také uvedla, že nejvíce byla překvapující práce se zónami, utřídění myšlenek, systematičnost, uvědomění si proč se určité věci dějí, využitelnost v praxi a rozhodně také kompetenční rozhovor.

Lucie Vostalová

Learning consultant, Albert Česká republika, s.r.o.

Výcvik: Magnetizující prezentace

Kolegové, kteří se zúčastnili nácviku prezentačních dovednostní za pomoci virtuální reality byli nadšení. Velice oceňovali individuální přístup a možnost zapracování zpětné vazby při druhém nácviku ve VR. Využití moderních technologií a reálnost prostředí v nich zanechala nezapomenutelný pocit.

Ing. Naděžda Boušková

Ředitelka pro personální řízení, DfK Group a.s.

Výcvik: Firemní projekt

Účastníci všech seminářů hodnotili pozitivně vysokou odbornou úroveň znalostí lektorů, především vtipný a zajímavý způsob prezentace, která zaručila pozornost všech účastníků během výcvikových dní. Nevšední metodou získali zajímavé znalosti a dovednosti, které využijí nejen v oblasti pracovní, ale i osobní. Spolupráci s Kompetenční akademií hodnotím velmi pozitivně a to zejména pro ojedinělí způsob předávání znalostí a zkušeností. Velmi oceňuji profesionální a individuální přístup ke všem účastníkům vzdělávání.

Miroslav Rys

jednatel, Energie AG Teplo Vimperk, s.r.o.

Výcvik: Kompetenční Akademie® Top Manažer

Rád bych tímto poděkoval za možnost účasti na Kompetenční Akademie® Top Manažer. Ve srovnání s jinými programy na rozvoj manažerských kompetencí, které jsem v rámci své profesní kariéry absolvoval, váš koncept akademie patří k vysokému nadprůměru na trhu. Orientací na člověka a jeho myšlení a chování je možné opravdu dosahovat změn jak v práci tak i v soukromém životě. Rovněž aktivní účast dalších vedoucích pracovníků a podnikatelů z nejrůznějších oborů byla pro mě velkou inspirací.Garantem tohoto programu a celé Kompetenční akademie® je: