firemni-socialni-system-a-clenstvi.jpg

Termíny na rok 2020:

Jedná se o uzavřený výcvik na objednávku.

Lektor tohoto výcviku:

chromy.jpg

Co se na výcviku naučím?

  • Získáte dovednost práce s „členstvím“
  • Dokážete integrovat do týmu lidi, kteří nejsou nakloněni změnám
  • Dokážete efektivně pracovat s nastavením nových pravidel v týmu
  • Účastníci budou schopni strategicky řídit organizaci
  • Získají schopnost předávat informace skrz strukturu firmyPopis výcviku:

Sociální systém společnosti je živý organismus, který tvoří DNA firmy. Napojení týmu na vizi nebo zavádění změn proto není vždy lehkým úkolem. Na workshopu Kompetenční akademie® seznámíme účastníky s tím, jak využívat znalostí práce s tzv. „členstvím“ tj. zapojit firemní sociální systém do naplňování společného tématu (vize, strategie nebo projekt) . To umožní efektivně integrovat do strategického týmu i lidi, kteří nejsou změnám nakloněni nebo nemají dostatek zkušeností. Naučíte se pracovat s novou strukturou vstupů - organizujícími tématy a nastavením pravidel pro jakoukoliv skupinovou práci. Budete schopni strategicky řídit organizaci či projektový tým při plnění zadání a předávat informace skrz strukturu firmy. Současně dokážete ukázat smysl těchto zadání jednotlivým úrovním organizace. Tento workshop Kompetenční akademie® je navazujícím setkáním na předchozí workshopy. Ve vzdělávání můžete dále pokračovat na praktickém workshopu – STRATEGICKÉ NASTAVENÍ FIRMY.

Obsah setkání:

  • Napojení týmu na vizi a zavádění změn
  • Práce s „členstvím“
  • Nová struktura vstupů a nastavení pravidel pro skupinovou práci
  • Strategické řízení organizace
  • Předávání informací skrz strukturu firmy

 

Pro koho je setkání vhodné?

Přínosné informace získají řídící pracovníci, personální manažeři, vedoucí pracovníci i majitele firem.Doplňující informace:

Maximální počet účastníků je 12.

V případě, že vám nevyhovuje práce ve skupině nebo námi nabízené termíny, připravíme Vám na míru šitý individuální kurz.

 

Cena výcviku: na objednávku

 

Objednávkový formulář

Mám zájem o Kompetenční Akademii®

Reference od účastníků

Miroslav Vlasatý

Ředitel společnosti, COGEBI

Výcvik: Top Manažer

Překvapilo mě, čeho je možné dosáhnout aplikací znalostí získaných na seminářích. Jiný úhel pohledu, náhled a nadhled, praktické ukázky.

Ilona Zlámalíková

Privátní poradce, Oberbank

Výcvik: Telefonování s NLP

Skvělé školení spojené s praxí. I s negativní reakcí klienta se naučím nenechat odbýt a nakonec uzavřít obchod.

Mário Kováč

COO, AUDIT ADVICE s.r.o.

Výcvik: Typologie pro vedoucí pracovníky

Nové znalosti + možnost zapracovat na lepší komunikaci. Lektor - vtipný, inteligentní, plný znalostí, neuspávač.

Marie Bezdíčková

Privátní bankéř, Oberbank

Výcvik: Zákaznický servis

Zajímavé, neformální, lze použít kdykoli a kdekoli v životě, nejen v práci.

Jakub Iliner

Nákup, Wotan Forest

Výcvik: Typologie pro obchod a nákup

Naprosto profesionální přístup a velká zkušenost lektorů. Setkání se s VR byla PECKA!

Marie Rysová

Člen dozorčí rady, BELIS +

Výcvik: Top Manažer

Účastník je donucen měnit úhel pohledu, je vykopnut ze své komfortní zóny.

Ing. Kateřina Schwarzová

manažer pro nákup a prodej, Motor Jikov

Výcvik: Kompetenční Akademie® Top Manažer

Kateřina nejčastěji používá řízení myšlenek, analýzu problému – specifikaci a rozvržení úkolu. Velmi užitečné je pro ni i zkompetentňování = delegace práce. Účast by doporučila z důvodu jiného pohledu a řešení „neřešitelného“, odlišného pohledu na řešení problémů, jiné souvislosti a rozšíření pohledu na řešení různých situací. Kateřina také uvedla, že nejvíce byla překvapující práce se zónami, utřídění myšlenek, systematičnost, uvědomění si proč se určité věci dějí, využitelnost v praxi a rozhodně také kompetenční rozhovor.

Lucie Vostalová

Learning consultant, Albert Česká republika, s.r.o.

Výcvik: Magnetizující prezentace

Kolegové, kteří se zúčastnili nácviku prezentačních dovednostní za pomoci virtuální reality byli nadšení. Velice oceňovali individuální přístup a možnost zapracování zpětné vazby při druhém nácviku ve VR. Využití moderních technologií a reálnost prostředí v nich zanechala nezapomenutelný pocit.

Ing. Naděžda Boušková

Ředitelka pro personální řízení, DfK Group a.s.

Výcvik: Firemní projekt

Účastníci všech seminářů hodnotili pozitivně vysokou odbornou úroveň znalostí lektorů, především vtipný a zajímavý způsob prezentace, která zaručila pozornost všech účastníků během výcvikových dní. Nevšední metodou získali zajímavé znalosti a dovednosti, které využijí nejen v oblasti pracovní, ale i osobní. Spolupráci s Kompetenční akademií hodnotím velmi pozitivně a to zejména pro ojedinělí způsob předávání znalostí a zkušeností. Velmi oceňuji profesionální a individuální přístup ke všem účastníkům vzdělávání.

Miroslav Rys

jednatel, Energie AG Teplo Vimperk, s.r.o.

Výcvik: Kompetenční Akademie® Top Manažer

Rád bych tímto poděkoval za možnost účasti na Kompetenční Akademie® Top Manažer. Ve srovnání s jinými programy na rozvoj manažerských kompetencí, které jsem v rámci své profesní kariéry absolvoval, váš koncept akademie patří k vysokému nadprůměru na trhu. Orientací na člověka a jeho myšlení a chování je možné opravdu dosahovat změn jak v práci tak i v soukromém životě. Rovněž aktivní účast dalších vedoucích pracovníků a podnikatelů z nejrůznějších oborů byla pro mě velkou inspirací.Garantem tohoto programu a celé Kompetenční akademie® je: