Další nejblíže konané výcviky

O Kompetenční akademii®

Pustit se do akce, je bolestivější, než se vzdělávat. Firmy potvrzují, že zvýšení efektivity limituje neschopnost jejich zaměstnanců aplikovat teoretické znalosti do praxe. Kompetenční akademie, vytvořená společností Holistic management, je odpovědí na požadavek firem, aby klíčoví lidé byli KOMPETENTNÍ, a GARANTUJE zlepšení celkového výkonu firmy.

Na rozdíl od tradičního vzdělávání se Kompetenční akademie soustředí na DOVEDNOSTI a na schopnost, okamžitě převést poznatky ze vzdělávání do praxe. K tomu využívá objevy z oblasti moderních neurověd, chování sociálních systémů a kombinuje je s moderními postupy vzdělávání včetně VIRTUÁLNÍ REALITY.

Kompetenční akademie je ideálním řešením pro manažery na všech řídících úrovních i pro majitele firem, kteří potřebují OKAMŽITĚ ZVEDNOUT VÝKONNOST firmy a využít maximálně potenciál svých zaměstnanců i svůj vlastní.

Kompetenční blog

Manipulace při obchodních jednání

Manipulace při obchodních jednání

Kdy je manipulace účinná? Jak často ji používáte během obchodního jednání? Jak vnímáte etickou stránku věci?

30. 04. 2013

Hra na roboty a lidi

Hra na roboty a lidi

Inovace, technologie, robotizace a k nim patřící přídavná jména moderní, sofistikovaný, virtuální atp.

30. 04. 2013

Google v hlavě

Google v hlavě

Možná víte , že váš mozek musí zpracovat tok informací o hodnotě cca 37 GB za vteřinu. To je kvantum dat, která by zaplnila hard disk běžného notebooku za 13 sekund.

02. 03. 2020

Zobrazit celý blog